Videot

Strategiatyö

Millainen on oma käsityksesi strategiatyöstä? Miten strategia ymmärretään ja miten strategiatyötä tehdään omassa organisaatiossasi? Tiedotetaanko johdon tekemä strategiasuunnitelma henkilöstölle infotilaisuuksissa toimeenpantavaksi vai onko tapanne tehdä strategiatyötä jo uudistunut niin, että henkilöstö osallistuu aidosti?

Traditionaalinen strategiaprosessi perustuu ajatukseen, että ylin johto suunnittelee ja muu henkilöstö toteuttaa. Tällöin henkilöstö osallistetaan strategian jalkautukseen strategiatyöpajoissa, jotta henkilöstölle syntyisi tunne siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa (vaikka todellisuudessa johdon suunnitelmiin ei voi enää vaikuttaa).

Strategiaan on kirjattu asioita, joita johto on ehtinyt yhdessä miettiä pitkään. Johto saattaa olettaa, että henkilöstö sisäistää nämä monimutkaiset asiat lyhyissä infotilaisuuksissa, koska ne ovat alkaneet lukuisissa johdon keskenään käymissä keskusteluissa selkeytyä johdolle itselleen. Lisäksi, kun strategiaa suunnitellaan irrallaan arjen todellisuudesta, osa strategiaan kirjatuista hienoista suunnitelmista on erilaisista syistä mahdottomia toteuttaa.

Henkilöstö jää näin vaikeaan tilanteeseen joutuessaan arvaamaan, mitä strategiadokumentin tiiviisti kirjoitettujen lauseiden takana piilee ja sovitellessaan yhteen tämän päivän tekemisiä ja strategiaan kirjattuja pitkän tähtäimen visioita ja tavoitteita. Johtokaan ei sinällään tee mitään väärin, mutta on huomaamattaan jäänyt strategiatradition loukkuun.