Organisaatiokonsultointi

Organisaatiokonsultoinnin tavoitteena on edistää työn sujumista organisaatiossa

Organisaatiokonsultoinnin tehtävänä on edistää työn sujuvuutta työyhteisössä pitkällä tähtäimellä. Se voi kohdistua esimerkiksi organisaation toiminnan tuottavuuden kehittämiseen tai tunnistettujen johtamiseen tai yhteistyöhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Organisaatiokonsultointi voi olla lyhytkestoista, jolloin yleensä haetaan ratkaisua rajattuun (esimerkiksi yhden ryhmän sisäiseen) ongelmaan. Tyypillisemmin organisaatiokonsultoinnissa kuitenkin etsitään ratkaisuja laajemmin liiketoiminnan kysymyksiin ja työ toteutetaan kehitysprojektina.