Konsultin tehtävä

Konsultoinnilta on lupa edellyttää tuloksia

Konsultoinnin onnistumiseksi on tärkeää, että työskentely on tavoitteellista ja että pyrkimyksenä on saavuttaa asetettujen tavoitteiden mukaiset tulokset.

Asiakkaalla on lupa odottaa, että konsultointi tuottaa tuloksia, jotka ovat vaikuttavia ja asiakkaan kannalta merkityksellisiä.

MEILLE TUOTTAA ILOA KÄYTTÄÄ OSAAMISTAMME SIIHEN, ETTÄ LÖYDÄMME ASIAKKAITAMME HYÖDYTTÄVIÄ RATKAISUJA.

Konsultin tehtävä on auttaa asiakastaan ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään toimintaa

Ulkopuolisen asiantuntijan on usein helpompi nähdä tilanne ”sellaisena kuin se on”, sillä työyhteisön sisällä olevilla on ymmärrettävästi erilaisia näkemyksiä ja historiassa syntyneitä tulkintoja asioiden tilasta ja toisista ihmisistä.

Konsultti tuo mukanaan kokemusta ja näkemystä, jotka auttavat asiakasta. Konsultti tukee ja sparraa kehitystyön tavoitteiden määrittämisessä ja tavoitteiden suuntaan kulkemisessa, hyödyntäen omaa tietoaan, koulutustaan ja kokemustaan.

Nykytilanteen selvittäminen on tyypillisesti ensimmäinen askel konsultoinnissa. Kerätyn tiedon pohjalta on paremmat mahdollisuudet suunnitella täsmällisemmät tavoitteet ja toimenpiteet tilanteen kehittämiseksi. Konsultoinnissa voidaan myös hyödyntää erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten haastatteluja ja kyselyjä, jotka osaltaan tuottavat tilannetietoa konsultointiprojektia ja sen etenemistä varten.