Dynaaminen raportointi

Strategiatyön yhteydessä mietitään tavoitteita, mittareita ja niiden seuraamisen keinoja. Tavoitteiden etenemistä pitää voida helposti seurata koko tavoitekauden ajan tarvittaessa päivätasolla eikä vain erikseen kerättävistä raporteista.

Tässä auttaa dynaaminen raportointi, jossa tietoa eri lähteistä kerätään ja yhdistellään koko ajan sovituin väliajoin ja niistä muodostetaan sovitunlaiset raportit automaattisesti. Tämä vähentää työkuormaa erityisesti taloushallinnosta mutta myös muista toiminnoista, joissa raportteja on tarpeen kerätä. Lisäksi raportoinnista aiheutuvat viiveet lyhenevät merkittävästi.

Mittarit ja niiden seuranta voidaan räätälöidä jokaisen työtehtävän tavoitteita vastaavaksi, jolloin jokainen pääsee jatkuvasti näkemään omien mittareidensa kehityksen.

Oma osaamisemme liittyy MS Power BI:llä toteutettuihin raportointiratkaisuihin.

Esimerkkejä dynaamisen raportoinnin lähteistä ja integroinnista