Strategiatyö ja mittarit

Strategiatyön uudistaminen

Strategia on perinteisesti ymmärretty johdon suunnitelmana, jonka henkilöstö toteuttaa. Keinotekoisen osallistamisen ja jalkauttamisen ei kuitenkaan pitäisi enää kuulua tämän päivän johtamisen termeihin eivätkä ne ole sitä johtamista, jota henkilöstö odottaa. Johtamiselta odotetaan henkilöstön näkemysten aitoa arvostusta ja strategiatyön tulisikin heijastaa hallituksen, ylimmän johdon, väliportaan johdon ja koko henkilöstön yhteistyötä sekä kieleltään että sisällöltään. Vanhasta, totutusta strategiatraditiosta ja sen kahtiajakautuneesta luonteesta tai kankeanhienosta kielestä ei ole ehkä helppo luopua, mutta se on välttämätöntä yhteisesti jaetun suunnan luomiseksi.

Aito vuoropuhelu

Johtamiselta odotetaan henkilöstön näkemysten aitoa arvostusta ja strategiatyön tulisikin heijastaa hallituksen, ylimmän johdon, väliportaan johdon ja koko henkilöstön yhteistyötä sekä kieleltään että sisällöltään.

On tärkeää, että strategiatyö on elävää, kiinnittyen vankasti sekä toimintaympäristöön että organisaation sisäiseen toimintaan. Tätä tukevat tarkoituksenmukaiset ja reilut mittarit, joiden seuranta on jatkuvaa ja läpinäkyvää. Näin koko strategiatyö liittyy eri rooleissa työskentelevien työn arkeen ja herättää sen eteen työskentelevien luottamuksen.