Vaikuttavaa konsultointia

Toteutamme asiakaskohtaisia liiketoiminnan kehitysprojekteja, joilla on todellista vaikuttavuutta. Olemme asiakkaan apuna kehitystyön suunnittelussa, määrittelyssä ja toteutuksessa ja tarvittaessa myös projektipäällikön roolissa.

Yritystoiminnan kehittämisen ja ohjelmistokehityksen osaamisten yhdistäminen on yksi vahvuuksistamme. Tämä on etu asiakkaalle esimerkiksi silloin, kun strategiatyön kehittämisen osana suunnitellaan ja toteutetaan liiketoiminnan raportointiratkaisuja.

Strategiatyön yhteydessä mietitään tavoitteita, mittareita ja niiden seuraamisen keinoja. Tavoitteiden etenemistä pitää voida helposti seurata koko tavoitekauden ajan eikä vain silloin tällöin erikseen kerättävistä raporteista.

Tiedonkulku ja johtaminen helpottuvat automatisoidulla raportoinnilla.
Dynaaminen raportointi jakaa automaattisesti tiedon niille, jotka sitä tarvitsevat.