Coaching & Konsultointi

Organisaatiokonsultoinnin tavoitteena on edistää työn sujumista organisaatiossa.
Organisaatiokonsultointi on joko lyhytkestoista, jolloin yleensä haetaan ratkaisua rajattuun (esimerkiksi yhden ryhmän sisäiseen) ongelmaan tai pitempikestoista, jolloin kehitystyö tyypillisimmin viedään läpi kehitysprojektina.

Ulkopuolisen asiantuntijan on usein helpompi nähdä organisaation tilanne ”sellaisena kuin se on”, sillä työyhteisön sisällä olevilla on ymmärrettävästi erilaisia näkemyksiä ja historiassa syntyneitä tulkintoja asioiden tilasta ja toisistaan.

Organisaation sisäisen keskustelun avaaminen ja nykytilanteen selvittäminen on tyypillisesti ensimmäinen askel organisaatiokonsultoinnissa. Kerätyn tiedon pohjalta on paremmat mahdollisuudet suunnitella täsmällisemmät tavoitteet ja toimenpiteet tilanteen kehittämiseksi.

Konsultti tukee ja sparraa sekä tavoitteiden määrittämisessä että niiden suuntaan kulkemisessa, hyödyntäen omaa tietoaan, koulutustaan ja kokemustaan.

Osaamista

Yksilöt ja organisaatiot kehittyvät tuloksellisimmin tunnistamalla kehityskohteet, asettamalla tavoitteet, käärimällä hihat ja ryhtymällä töihin. Ihmeiden odottaminen osoittautuu vain harvoin hyväksi menetelmäksi. Silloin kun omat resurssit eivät riitä kaikkeen, on järkevää ja taloudellista käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua.