Coaching & Konsultointi

Coachingin tavoitteena on edistää yksilön kasvua ja kehittymistä työssään.
Coaching on työmenetelmä yksilöiden (ja sitä kautta ryhmien ja organisaatioiden) potentiaalin hyödyntämiseen suhteessa toimintaympäristöön. Kyse on valmennettavan kehittymisestä valmentajan tuella ja sparrauksella.

Coaching-työskentely työelämässä on samankaltaista kuin urheilussakin. Valmennettavan on itsensä oltava valmis ja halukas tarkastelemaan omia rajojaan ja tekemään työtä niiden ylittämisen eteen niillä alueilla, joilla hän haluaa kehittyä.

Kuten muussakin valmennuksessa, myös työelämään liittyvässä valmennuksessa harjoittelu on välttämätöntä muutosten aikaan saamiseksi. Työssä kehittyminen ei ole penkkiurheilulaji, sillä pelkästään toisten suoritusta seuraamalla ei oma taito kehity. On myös toimittava tavoitteellisesti.

Valmentaja tukee ja sparraa sekä tavoitteiden määrittämisessä että niiden suuntaan kulkemisessa, hyödyntäen myös omaa tietoaan, koulutustaan ja kokemustaan.

Osaamista

Yksilöt ja organisaatiot kehittyvät tuloksellisimmin tunnistamalla kehityskohteet, asettamalla tavoitteet, käärimällä hihat ja ryhtymällä töihin. Ihmeiden odottaminen osoittautuu vain harvoin hyväksi menetelmäksi. Silloin kun omat resurssit eivät riitä kaikkeen, on järkevää ja taloudellista käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua.