Coaching & Konsultointi

Asiantuntijapalveluita työelämään
ZoomIN tuottaa coachingin ja organisaatiokonsultoinnin asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on sovittaa yhteen erilaisia yksilöiden ja työelämän tarpeita, jotta työ sujuisi ja olisi motivoivaa.

Coachingin tehtävänä on tukea ja sparrata yksilöä ottamaan käyttöön enemmän potentiaaliaan. Coaching asiantuntijapalveluna kohdentuu erityisesti niille henkilöille, jotka ovat itse halukkaita paneutumaan kehittymiseensä ja joihin myös organisaatio on valmis panostamaan. Työelämään liittyvässä coachingissa keskustellaan tyypillisimmin siitä, miten kasvun ja kehittymisen esteet ylitetään. Coaching-työskentely on tavoitteellista, mutta jokainen keskustelu on yksilöllinen riippuen niistä kysymyksistä, joita coachattava tuo kuhunkin keskusteluun mukanaan.

Organisaatiokonsultoinnin tehtävänä on edistää työn sujuvuutta työyhteisössä. Se voi kohdentua esimerkiksi organisaation kasvun esteiden tunnistamiseen ja voittamiseen tai organisaatiossa tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseen. Yhteistä coachingin kanssa on työn tavoitteellisuus ja aidon keskustelun merkitys työmenetelmänä. Organisaatiokonsultoinnissa voidaan hyödyntää myös  erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten haastatteluja ja kyselyjä, jotka osaltaan tuottavat tilannetietoa konsultointiprojektia ja sen etenemistä varten.

Osaamista

Yksilöt ja organisaatiot kehittyvät tuloksellisimmin tunnistamalla kehityskohteet, asettamalla tavoitteet, käärimällä hihat ja ryhtymällä töihin. Ihmeiden odottaminen osoittautuu vain harvoin hyväksi menetelmäksi. Silloin kun omat resurssit eivät riitä kaikkeen, on järkevää ja taloudellista käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua.